EKSPERT RADZI – nowe zasady rozliczeń międzynarodowego obrotu towarowego

30 grudnia 2019by 3CARGO
ekspert-3CARGO-radzi-quick-fixes-1280x812.jpg
Seria publikacji EKSPERT 3CARGO RADZI to cykl autorski, oparty o wiedzę osób bezpośrednio związanych z nami – zachęcamy do lektury. Pytania tematyczne można przesyłać na ekspert@3cargo.com

 

NOWE ZASADY ROZLICZEŃ MIĘDZYNARODOWEGO OBROTU TOWAROWEGO

W styczniu 2020 roku w życie wejdą nowe zasady rozliczeń międzynarodowego obrotu towarowego, w tym nowe warunki stosowania stawki 0% w WDT (Wewnątrzwspólnotowej Dostawie Towarów). O planowanych zmianach oraz związanych z tym nowych obowiązkach dla przedsiębiorców rozmawiamy z Ireną Mleczko, przedsiębiorcą, właścicielką Kancelarii KWESTURA oraz Tax Advisor w 3CARGO.


 

Pani Ireno, zacznijmy może od pytania o to, jakie konkretnie przepisy ulegają zmianie i dlaczego?

Zmiany w przepisach związane są z tzw. pakietem Quick Fixes, do którego zalicza się Dyrektywa Rady (UE) 2018/1910 oraz rozporządzenie wykonawcze 2018/1912. W związku z obowiązkiem implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy unijnej, Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w czerwcu tego roku projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (z dnia 11 marca 2004 r.) oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy (z dnia 10 września 1999 r.). Choć implementacja miała nastąpić do końca roku 2019, prace nad ustawą wciąż trwają, w związku z czym Ministerstwo Finansów wydało niedawno komunikat, zgodnie z którym od 1 stycznia 2020 do czasu wejścia w życie nowej ustawy podatnik będzie miał wybór, czy stosować przepisy dyrektywy 2018/1910 czy przepisy krajowe ustawy o podatku od towarów i usług. Ważne, by czynić to konsekwentnie we wszystkich aspektach związanych z rozliczaniem VAT danej transakcji. Należy też podkreślić, że rozporządzenie wykonawcze 2018/1912, zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnień związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi, będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2020 r. bez względu na status prac nad projektem ustawy.

Czemu ma służyć pakiet Quick Fixes?

Głównym celem dyrektywy 2018/1910 jest usprawnienie, ujednolicenie i uszczelnienie aktualnego systemu podatku VAT. To właśnie wewnątrzunijne transakcje są źródłem wielu nadużyć, a nawet przestępstw podatkowych. Chyba każdy z nas spotkał się z pojęciem karuzeli podatkowej. Takie karuzele uszczuplają budżety wielu krajów UE na olbrzymie kwoty. Stąd też konieczność wprowadzenia procedur Quick Fixes, czyli szybkich zmian naprawczych. Zmiany, o których mowa, dotyczą m. in. takich obszarów, jak przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call off stock w handlu transgranicznym, transakcje łańcuchowe czy dostawy wewnątrzwspólnotowe w zakresie przesłanek materialnych uprawniających do zastosowania stawki 0% z prawem do odliczenia.

Zatem jakie wymogi będzie trzeba spełnić, aby wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów objęta została 0% stawką VAT?

Po pierwsze dostawa musi odbywać się na rzecz nabywcy posiadającego wymagany numer identyfikacyjny dla wewnątrzwspólnotowych transakcji, który to numer nabywca musi podać dostawcy. Obecnie w praktyce wygląda to tak, że zastosowanie stawki 0% przy WDT jest możliwe także w przypadku, gdy nabywca nie posługuje się aktywnym numerem identyfikacyjnym, oczywiście pod warunkiem, że dostawca jest w stanie wykazać w inny sposób status nabywcy i fakt rozliczenia przez niego WNT. Zgodnie z nowymi przepisami brak identyfikacji kontrahenta w VIES będzie równoznaczny z brakiem możliwości stosowania stawki 0% VAT. Ponadto projekt wprowadza obowiązek złożenia przez dostawcę prawidłowej informacji podsumowującej VAT-UE. To nie jest oczywiście nowość, ale obecne przepisy nie uzależniają prawa do skorzystania ze stawki 0% VAT przy WDT od złożenia informacji podsumowującej. I to się zmieni. Zgodnie ze znowelizowaną Dyrektywą, podatnik dokonujący WDT utraci prawo do skorzystania z preferencyjnego traktowania jeżeli nie dopełni obowiązku złożenia informacji podsumowującej. Nowe wymogi dotyczą także dokumentów niezbędnych do zastosowania stawki 0%.

A konkretnie?

Chodzi o dokumenty potwierdzające dostawę do innego kraju UE. Obecne praktyka podatkowa jest w tym zakresie dość liberalna i w zasadzie każdy dokument jednoznacznie potwierdzający, że doszło do wywozu towaru z Polski do nabywcy w innym kraju unijnym, jest akceptowany przez organy podatkowe. Może to być przykładowo oświadczenie przewoźnika, zestawienie faktur potwierdzone przez kontrahenta czy też dokumenty generowane z systemu EMCS. Co więcej, jako dowód uprawniający do 0% przy WDT dopuszcza się skany oraz kopie dokumentów wysłane drogą elektroniczną, o ile nie budzą one wątpliwości co do ich autentyczności. Zgodnie z nowymi przepisami zastosowanie stawki 0% będzie uzależnione od przedstawienia co najmniej dwóch dokumentów wystawionych przez podmioty trzecie niezależnie od siebie, potwierdzających dostawę do innego kraju UE. Co do zasady sprzedawca powinien posiadać co najmniej dwa dowody z wymienione w pkt. 3a rozporządzenia, odnoszące się do wysyłki towarów lub jeden dowód z wymienionych w pkt 3b wraz z jednym z pkt. 3a. Grupa 1 dowodów to dokumenty odnoszące się do wysyłki lub transportu towarów, takie jak podpisany list przewozowy CMR, konosament, faktura za towarowy przewóz lotniczy lub faktura od przewoźnika towarów. Grupa 2 dowodów to polisa ubezpieczeniowa w odniesieniu do wysyłki lub transportu towarów lub dokumenty bankowe potwierdzające zapłatę za wysyłkę lub transport towarów, dokumenty urzędowe wydane przez organ władzy publicznej, na przykład notariusza, potwierdzające przybycie towarów do państwa członkowskiego przeznaczenia, czy też poświadczenie odbioru wystawione przez prowadzącego magazyn w państwie członkowskim przeznaczenia, potwierdzające składowanie towarów w tym państwie członkowskim.

Jak najlepiej przygotować się do zmian?

Ogrom nowych obowiązków jakie „spadają” na przedsiębiorców w nowym roku może wzbudzić niepokój szczególnie wśród małych i średnich przedsiębiorstw. W ostatnim czasie ukazało się mnóstwo informacji na ten temat, szczególnie w Internecie. Jak to jednak w życiu bywa, wiele kwestii związanych z nowymi regulacjami wypracuje praktyka. Z pewnością konieczne jest usprawnienie procesu weryfikacji i obiegu dokumentacji, a co za tym idzie – subordynowanie kontrahentów, bowiem poprawność dokumentacji przewozowej oraz przekazywanie jej w terminie pozostawiają obecnie wiele do życzenia. Staranna weryfikacja kontrahenta będzie miała jeszcze większe znaczenie, niż dotychczas, i warto wdrożyć dodatkowe rozwiązania także w tym zakresie.

Nowe przepisy unijne ujednolicają zasady związane z magazynami typu call off stock. Czy może nam Pani przybliżyć to pojęcie?

Oczywiście. W Polsce rozwiązanie typu call off stock funkcjonuje od 2008 roku pod postacią magazynu konsolidacyjnego. W wielkim skrócie magazyn konsolidacyjny to magazyn, w którym podatnik z innego kraju unijnego przechowuje swoje towary na sprzedaż. Aby polski podatnik miał możliwość rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w ramach procedury magazynu konsygnacyjnego, spełnionych musi być kilka warunków. Po pierwsze podatnik podatku od wartości dodanej nie może być zarejestrowany na terytorium Polski jako podatnik VAT czynny lub zwolniony. Po drugie towary przechowywane w magazynach powinny być przeznaczone do działalności produkcyjnej lub usługowej nabywcy, z wyłączeniem działalności handlowej. Po trzecie spełnione muszą być warunki związane z wymogami dokumentacyjnymi, tj. prowadzenie ewidencji przez prowadzącego magazyn oraz zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze prowadzenia magazynu konsygnacyjnego przed pierwszym wprowadzeniem do niego towarów. Kwestia ujednolicenia procedur call off stock jest ważna przede wszystkim dlatego, że obecnie brak jednolitych regulacji w tym obszarze w ramach Unii Europejskiej, czego efektem są znaczące różnice w regulacjach pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi. To rodzi często niepewność prawa oraz dodatkowe koszty.

Co dokładnie zmieni się w zakresie procedury call off stock?

Przede wszystkim to, że w modelu call of stock towary przeznaczone są dla z góry określonego odbiorcy, czyli konieczne jest porozumienie z określonym nabywcą. Kolejna zmiana to możliwość przemieszczania do magazynu typu call off stock produktów przeznaczonych do działalności handlowej. Skrócony zostanie także dopuszczalny czas przechowywania towarów w magazynie – z 24 do 12 miesięcy. Po jego przekroczeniu dostawca będzie miał obowiązek dokonania rejestracji na VAT w Polsce. Spełnienie warunków formalnych modelu call of stock sprawi, że dostawca korzystający z tej procedury uniknie konieczności rozpoznania WNT w Polsce oraz rozliczenia VAT od sprzedaży krajowej. Opodatkowaniu VAT będzie podlegać dopiero wydanie towaru z magazynu dla nabywcy, który rozliczy to nabycie jako WNT.

A co z rozliczeniami transakcji łańcuchowych? Czy i w tym zakresie możemy liczyć na jakieś uproszenia i jednolite procedury?

Tak, co przedsiębiorcy zapewne przyjmą z ulgą, bowiem obecnie w tym obszarze panuje niemały bałagan. Transakcje łańcuchowe to takie, w których towar jest kolejno odsprzedawany pomiędzy wieloma podmiotami, jednak wysyłka następuje bezpośrednio od pierwszego dostawcy do ostatniego podmiotu w łańcuchu. W przypadku takich transakcji konieczne jest przypisanie transportu do jednej konkretnej sprzedaży w całym łańcuchu celem prawidłowego rozliczenia VAT. Zmiany wprowadzają domniemanie, zgodnie z którym transakcją ruchomą (transgraniczną) będzie dostawa pomiędzy pierwszym dostawcą a podmiotem pośredniczącym (organizującym transport, niebędącym dostawcą pierwotnym ani ostatecznym nabywcą). To właśnie dostawa na jego rzecz będzie korzystała ze stawki 0% VAT, chyba, że przekaże on sprzedawcy numer VAT kraju wysyłki – wtedy stawka 0% będzie dotyczyć drugiej dostawy w łańcuchu. Co ważne, nowe przepisy zmniejszają znaczenie stosowanych warunków dostawy, czyli incoterms. Mimo teoretycznego ułatwienia, może to spowodować konieczność identyfikacji, kto jest podmiotem pośredniczącym, weryfikacji warunków dostaw, jak również umów handlowych łączących podmioty dokonujące transakcji. Wspomniana regulacja nie dotyczy transakcji importowych oraz eksportowych.

Pani Ireno bardzo dziękuję za poświęcony czas.

Rozmawiała Ewelina Kłoda


Siedziba firmy

ul. Świerkowicka 36
43-502 Czechowice-Dziedzice
POLSKA

+48 32 780 1111

+48 537 400 651

office@3cargo.com

Polityka prywatnościKlauzula informacyjna

Pozostańmy w kontakcie

Dołącz do środowiska ludzi z pasją! Śledź nasze kanały w mediach społecznościowych, dziel się swoimi opiniami i bądź na bieżąco z najświeższymi informacjami oraz ciekawostkami z branży TSL.Copyright © 3 CARGO 2017 | Realizacja: Grabowski Sound & Image