EKSPERT RADZI – Numer EORI

23 lipca 2020by 3CARGO
ekspert-3CARGO-radzi-numer-EORI-1280x812.jpg
Seria publikacji EKSPERT 3CARGO RADZI to cykl autorski, oparty o wiedzę osób bezpośrednio związanych z nami – zachęcamy do lektury. Pytania tematyczne można przesyłać na ekspert@3cargo.com

 

Spis treści: 

 

 

NUMER EORI

Większość przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy podejmują współpracę z partnerem handlowym spoza Unii Europejskiej, jest zaskoczona ilością dodatkowych obowiązków. O jednej z podstawowych formalności, czyli wystąpieniu o numer EORI, rozmawiamy z Magdaleną Dudek, Agentką Celną w 3CARGO.

Obserwacje trendów w handlu międzynarodowym przez agencję celną

Pani Magdo, wraz z rozwojem gospodarczym polskie firmy coraz chętniej szukają partnerów handlowych za granicą. Czy ten trend jest zauważalny przez agencję celną 3CARGO?

Oczywiście. Pomijając okres kwietnia i maja tego roku, kiedy to z powodu pandemii odczuliśmy pewien spadek ilości dokonywanych odpraw celnych, można powiedzieć, że zainteresowanie importami i eksportami poza granice UE w naszej agencji celnej notuje stałą tendencję wzrostową. Możemy to odczuć m.in. poprzez wzrost ilości dokonywanych odpraw eksportowych, wzrost ilości zapytań, rejestrowanych numerów EORI czy też rejestrowanych reprezentacji.

Czynniki przyciągające polskie firmy na rynki pozaunijne

W czym upatruje Pani źródła rosnącej popularności kierunków pozaunijnych wśród polskich przedsiębiorców?

Myślę, że przede wszystkim wynika to z poszukiwań nowych rynków zbytu, nowych perspektyw dla rozwoju własnego biznesu, poszukiwań nowych dostawców. Jeżeli chodzi o prowadzenie biznesu, to jesteśmy bardzo przedsiębiorczym i elastycznym narodem. Polscy przedsiębiorcy potrafią dostrzec potencjał płynący z nawiązania współpracy z partnerami z silnie rosnących rynków, np. azjatyckiego czy bliskowschodniego. Spore nasycenie rynku europejskiego produktami często każe szukać rynków zbytu tam, gdzie rynek ten nie jest jeszcze nasycony, a jednocześnie daje się zauważyć rosnący popyt konsumencki.

Charakterystyka współpracy z partnerami spoza Unii Europejskiej

Czy współpraca z partnerem handlowym spoza Unii jest trudniejsza?

To zależy, pod jakim względem, choć osobiście daleka byłabym od określania współpracy handlowej z różnymi partnerami w kategoriach łatwiejsza – trudniejsza. To zależy od takiej mnogości czynników, że zwykłe stopniowanie trudności nie znajduje tutaj racji bytu. Z pewnością taka współpraca wiąże się z większą ilością formalności, a czy będzie ona trudna, czy też łatwa i przyjemna, no cóż… to już w dużej mierze zależy od charakteru współpracy, od naszych oczekiwań, od naszego partnera i od firm, które będą w tej naszej współpracy pośredniczyć. Powiem tak – większość przedsiębiorców, którzy z kwestiami celnymi mają styczność po raz pierwszy, jest nieco zaskoczona ilością dodatkowych obowiązków.

Uproszczenie przepływu towarów w ramach UE a wyzwania poza nią

Z czego to wynika?

Przede wszystkim z faktu, że przedsiębiorstwa o zasięgu krajowym czy europejskim działają w sferze komfortu zapewnionego im przez jednolity, spójny system praw i reguł gospodarczych obowiązujący we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. To zamknięty, bezpieczny krąg swobodnego przepływu towarów w ramach wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw. Brak granic wewnętrznych, ścisła współpraca organów celnych wszystkich państw członkowskich w ramach wspólnego prawa celnego (stosowanie jednolitej taryfy celnej, stawek cła w odniesieniu do towarów przywożonych na terytorium państw członkowskich z zagranicy) oraz nie stosowanie żadnych taryf w handlu wewnątrzunijnym umożliwiło uwolnienie rynku europejskiego od wszelkich kłopotliwych dla przedsiębiorców kwestii celnych, takich jak odprawy celne towarów (w tym z konieczności opłaty należności celnych).

Pierwszy krok w handlu międzynarodowym: Numer EORI

Od czego w takim razie najlepiej zacząć?

Tak naprawdę proces wymiany handlowej z partnerem pozaunijnym nie jest tak bardzo skomplikowany, jak może się wydawać na pierwszy rzut oka. Przedsiębiorcę działającego lokalnie na rynku krajowym bądź unijnym od dostępu do rynku światowego dzieli zaledwie jeden krok – formalność, której dopełnienie otwiera możliwości, jakie oferuje wymiana handlowa z kontrahentami z całego świata. Formalnością tą jest nadanie przedsiębiorcy numeru EORI. To pierwszy i najważniejszy krok. Taki klucz dostępu do rynków światowych.

Znaczenie i funkcje numeru EORI w handlu międzynarodowym

Czym jest i do czego służy numer EORI?

Skrót EORI oznacza Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (z ang. Economic Operators’ Registration and Identification), który jest częścią składową unijnego programu e-klient. Rejestracja w systemie EORI oraz posługiwanie się nadanym przez system numerem identyfikacyjnym ma na celu usprawniać i przyspieszać wszelkie procedury i formalności celne. Dla przedsiębiorców, którzy chcą uczestniczyć w czynnościach celnych, wystąpienie o numer EORI jest koniecznością. Rejestracja w systemie jest jednorazowa, a nadany numer jest unikalny w całej UE i służy do celów identyfikacji podmiotów gospodarczych i osób w kontaktach z organami celnymi na jej terytorium.

Procedura rejestracji numeru EORI w Polsce

Jak wygląda taki proces rejestracji? Jakich formalności należy dopełnić i jakie dokumenty są wymagane?

W Polsce można uzyskać numer EORI poprzez samodzielną rejestrację na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych PUESC. Numer EORI w przypadku podmiotów krajowych składa się z liter „PL”, numeru NIP uzupełnionego pięcioma zerami (lub ostatnie 5 znaków numeru REGON w przypadku jego posiadania), natomiast dla podmiotów z państw trzecich: liter PL oraz sekwencji 14 cyfr ze znakiem Z na końcu. W celu nadania numeru EORI należy założyć, a następnie aktywować (poprzez link wysłany na adres e-mail) konto na stronie www.puesc.gov.pl. Może to zrobić wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna (krajowa lub zagraniczna).

Kolejnym krokiem jest uzyskanie zaawansowanego poziomu dostępu do konta na PUESC, poprzez rejestrację osoby fizycznej i uzyskanie numeru ID SISC, czyli unikalnego identyfikatora w Systemie Informacyjnym Skarbowo – Celnym (SISC). Następnie, jeżeli nie posiadamy podpisu kwalifikowanego lub Profilu Zaufanego, musimy wygenerować certyfikat celny, który posłuży nam do podpisywania wniosków w usłudze e-Klient.

Ostatnim krokiem jest rejestracja podmiotu w SISC. W e-formularzu należy zaznaczyć pole: obszar działania – cło oraz pole EORI – tak wypełniony wniosek o rejestrację jest jednocześnie wnioskiem o nadanie numeru EORI. We wniosku należy podać rodzaj podmiotu i obszar działania (z zaznaczonym polem dotyczącym nadania numeru EORI), numery identyfikacyjne podmiotu (NIP, REGON, KRS, posiadane numery VAT UE), formę prawną prowadzenia działalności, kod PKD głównej działalności, pełną i skróconą nazwę podmiotu oraz datę rozpoczęcia prowadzenia działalności, adres siedziby oraz adres do korespondencji, oświadczenia dotyczące: odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia w zakresie prawdziwości danych i informacji podanych we wniosku, wyrażenia zgody na komunikację elektroniczną, wyrażenia zgody na publikację danych podmiotu na stronach Komisji Europejskiej.

To mimo wszystko brzmi, jak dość skomplikowany proces…

Podobnie jak w przypadku załatwiania formalności celnych, tak i w przypadku wystąpienia o numer EORI przedsiębiorca nie musi być zdany na siebie. Polecanym i optymalnym pod względem ekonomii czasu rozwiązaniem jest zlecenie tej czynności profesjonalistom – w tym przypadku pracownikom agencji celnej.

Jak zlecić formalności celne agentowi celnemu?

Czyli agent celny jest w stanie wystąpić o numer EORI w naszym imieniu?

Dokładnie. Agencja celna to przedstawiciel przedsiębiorcy przed organami celnymi i w jego imieniu może załatwić praktycznie każdą sprawę. W tym celu musi jednak posiadać pełnomocnictwo osoby, którą ma reprezentować. Na mocy udzielonego upoważnienia do reprezentacji agencja celna może wnioskować o nadanie numeru EORI dla klienta, a także dokonywać kompleksowej obsługi celnej towarów w zakresie zarówno zgłoszeń eksportowych, jak i importowych. Upoważnienie musi zostać bezwzględnie i w każdym przypadku dostarczone do agencji w oryginale.

Jaki jest czas oczekiwania na nadanie numeru EORI?

Nadanie przedsiębiorcy numeru EORI trwa od 1 do 7 dni roboczych, jednak Urząd Celno-Skarbowy informuje o 20-dniowym terminie na rozpatrywanie złożonych wniosków, dlatego też dobrze jest nawiązać współpracę z agencją celną z odpowiednim wyprzedzeniem, na etapie planowania pierwszego eksportu lub importu, by uniknąć przykrych niespodzianek na etapie transportu.

Oczekiwania wobec agencji celnej i znaczenie doświadczenia w branży

Czym najlepiej kierować się przy wyborze agencji celnej?

Jak w każdej branży, ważne jest doświadczenie firmy i opinia innych klientów na temat jej usług. Zasięgajmy języka, nie obawiajmy się prosić o referencje, zawsze zapytajmy o doświadczenie agencji w obsłudze konkretnego kierunku, który nas interesuje. Warto pamiętać o tym, że wybór agencji celnej to, obok wyboru operatora logistycznego, jedna z ważniejszych decyzji, która może stanowić początek długoletniej i owocnej współpracy. W przypadku, gdy import lub eksport pozaunijny nie jest jednorazowy, lecz stanowi wstęp do całkiem nowego rozdziału w rozwoju naszej firmy, rozejrzyjmy się za partnerem, który kompleksowo wesprze nas w organizacji – począwszy od wystąpienia o numer EORI, poprzez organizację transportu, na dostawie do odbiorcy ostatecznego skończywszy – służąc nam wsparciem na każdym etapie.

Dziękuję bardzo za rozmowę.

 

Firma transportowa 3CARGO zachęca do zapoznania się z innymi artykułami. Spedycja międzynarodowa – odkryj jej tajniki!

Rozmawiała Ewelina Kłoda


Siedziba firmy

ul. Świerkowicka 36
43-502 Czechowice-Dziedzice
POLSKA

+48 32 780 1111

+48 537 400 651

office@3cargo.com

Polityka prywatnościKlauzula informacyjna

Oddział firmy

Rokszyce II 10a
97-371 Piotrków Trybunalski
POLSKA

+48 793 657 676

w.maska@3cargo.com


Pozostańmy w kontakcie

Dołącz do środowiska ludzi z pasją! Śledź nasze kanały w mediach społecznościowych, dziel się swoimi opiniami i bądź na bieżąco z najświeższymi informacjami oraz ciekawostkami z branży TSL.Copyright © 3 CARGO 2017 | Realizacja: Grabowski Sound & Image