Europa Środkowo-Wschodnia atrakcyjna pod kątem inwestycji logistycznych – raport

17 maja 2023by 3CARGO
kraje-CEE-1280x834.png
Rośnie atrakcyjność inwestycyjna krajów CEE – taki wniosek płynie z raportu CPT Group „CEE: A Business-Smart Region”. Raport obejmuje siedem krajów regionu: Czechy, Słowację, Rumunię, Węgry, Polskę, Serbię i Bułgarię.

Spis treści: 

Od 2000 roku gospodarka regionu CEE wzrosła ponad dwukrotnie, a zrozumienie potencjału wzrostu Europy Środkowo-Wschodniej jest zdaniem specjalistów ważniejsze niż kiedykolwiek, biorąc pod uwagę obecne zawirowania makroekonomiczne. Wspomniany raport podkreśla, że Europa Środkowo-Wschodnia jest i pozostanie jednym z najlepszych miejsc do rozwoju dla firm, z wieloma wciąż w pełni niewykorzystanymi możliwościami rynkowymi. Autorzy raportu identyfikują pięć czynników sukcesu, które wpływają na atrakcyjność CEE jako lokalizacji inwestycyjnej.

1. Wykwalifikowany kapitał ludzki

Jednym z najważniejszych czynników decydujących o sukcesie krajów Europy Środkowo-Wschodniej jest czynnik ludzki, w tym przede wszystkim konkurencyjne stawki płacowe, silna etyka pracy oraz wykształcona i międzynarodowa siła robocza. Sześć na siedem krajów Europy Środkowo-Wschodniej znajduje się w pierwszej dziesiątce krajów europejskich o najwyższym udziale miejsc pracy w sektorze wytwórczym. Pięć stolic Europy Środkowo-Wschodniej znajduje się w pierwszej dziesiątce europejskich stolic o najwyższym udziale zatrudnienia w transporcie (z Warszawą (11%) i Bukaresztem (10%) na czele rankingu). W sektorach transportu i magazynowania oraz produkcji koszty pracy są średnio o 1/3 niższe niż stawki w Europie Zachodniej. Średnia tygodniowa liczba godzin pracy zarówno w sektorach transportu i magazynowania, jak i produkcji jest w krajach Europy Środkowo-Wschodniej powyżej średniej UE-27. Warto również wspomnieć, że indeks biegłości w języku angielskim 2022 dla wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej (za wyjątkiem Serbii ze względu na brak danych) jest wyższy niż we Francji, Włoszech czy Hiszpanii. Ponadto, wraz ze wzrostem możliwości kariery, zauważalny jest trend powrotów młodych profesjonalistów z krajów Europy Zachodniej czy USA do Europy Środkowo-Wschodniej – zjawisko znane jest pod nazwą “reverse brain drain” („odwrócony drenaż mózgów”).

2. Połączone rynki

W Europie Środkowo-Wschodniej od pierwszej dekady XXI wieku nastąpiła znaczna poprawa infrastruktury (ze szczególnym naciskiem na infrastrukturę drogową) zapewniająca sprawny przepływ towarów w regionie oraz do i z Europy Zachodniej. Od 2000 roku długość autostrad w Europie Środkowo-Wschodniej (bez Serbii) wzrosła o 271%, podczas gdy w Europie Zachodniej o 16%. Węgry mogą pochwalić się jedną z największych gęstości autostrad w całej Europie, podczas gdy Republika Czeska ma jedną z najwyższych gęstości sieci kolejowej. Zaległości nadrabia także transport lotniczy z nowymi planowanymi inwestycjami w regionie. Korzyści z inwestycji w infrastrukturę są znaczące, ponieważ każdy procent PKB wydany na infrastrukturę w Europie Środkowo-Wschodniej może potencjalnie zwiększyć produkcję o 2–2,5% w dłuższym okresie. Ponadto dzięki inwestycjom w infrastrukturę powiększaniu ulegają tzw. „obszary zlewni” (catchment area) – centralne lokalizacje i rynki przygraniczne zyskują dostęp do dużej bazy konsumentów. Przykładem może tu być Iłowa w Polsce, blisko granicy z Niemcami, która ma dostęp do 21,1 mln konsumentów w odległości pięciu godzin jazdy. Innym przykładem połączonego rynku jest Bukareszt, który ze względu na rosnące zapotrzebowanie przemysłu i logistyki na obsługę szerszego obszaru, stał się centralnym węzłem komunikacyjnym dla regionu od Turcji po Europę Zachodnią.

3. Dywersyfikacja i ekspansja gospodarek

Region Europy Środkowo-Wschodniej wykazał się silną odpornością gospodarczą, a realny wzrost PKB przewyższa rynki Europy Zachodniej i całą Europę. Przewiduje się także, że w latach 2023-2026 wzrost PKB Europy Środkowo-Wschodniej będzie rósł dwukrotnie szybciej niż średnia dla strefy euro. To samo dotyczy stolic regionu CEE – przewiduje się, że w latach 2023–2026 osiągną one lepsze wyniki wzrostu PKB niż ich odpowiedniki z Europy Zachodniej. Według Oxford Economics, wszystkie trzy najszybciej rozwijające się miasta z populacją powyżej miliona znajdują się w Europie Środkowo-Wschodniej (Warszawa, Praga, Bukareszt). Kraje CEE to silna baza produkcyjna, której korzenie sięgają imperium Habsburgów. Z czasem gospodarka CEE przekształciła się w gospodarkę opartą na wiedzy, o czym świadczy indeks złożoności ekonomicznej przygotowany przez Uniwersytet Harvarda. Kraje CEE stale poprawiają swoje wyniki pod względem liczby i złożoności produktów, które są w stanie wyprodukować i wyeksportować. Innowacyjność jest widoczna w całym regionie, chociażby w postaci inwestycji wykraczających poza tradycyjną produkcję (np. nowe centrum rozwoju oprogramowania dla pojazdów elektrycznych w Krakowie). Silna baza produkcyjna w połączeniu z możliwościami innowacyjnymi oraz lokalizacją blisko Zachodu napędzają trend nearshoringu.

4. Rosnąca konsumpcja krajowa

Dzięki ekspansji gospodarczej konsumpcja krajowa w Europie Środkowo-Wschodniej wzrosła od 2010 roku o prawie 50%, czyli ponad dwukrotnie więcej niż średnia UE-27. Wzrost dochodów do dyspozycji był najwyższy w Europie Środkowo-Wschodniej na poziomie regionalnym (NUTS2) od 2010 roku. Na czele tego europejskiego rankingu stoją Warszawa (+81%), Bukareszt (+80%) i Sofia (+67%). W regionie CEE odnotowano wzrost sprzedaży internetowej o 9% w IV kw. 2022 r. i kolejne 14% w I kw. 2023 r., podczas gdy rynki zachodnie odnotowały przejściowe spowolnienie. Co więcej, oczekuje się, że Polska i Czechy osiągną do 2026 roku jedne z najwyższych wskaźników sprzedaży internetowej w Europie. Ten wzrost napędza zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową. Prognozuje się, że sprzedaż online w krajach CEE wzrośnie o ponad 25 miliardów euro, co doprowadzi do wzrostu popytu o ponad 2,8 miliona metrów kwadratowych do 2026 roku.

5. Silne fundamenty rynku nieruchomości

Silne fundamenty rynku nieruchomości w regionie są kluczowym motorem wzrostu. Przy ograniczonej podaży nowoczesnych powierzchni przemysłowych i logistycznych popyt na obiekty premium jest wysoki. Ponadto sprzyjające otoczenie biznesowe regionu i niskie koszty prowadzenia działalności przyciągają dużą liczbę inwestorów. Na przykład Republika Czeska ma stawkę podatku od osób prawnych w wysokości 19%, która jest jedną z najniższych w UE.

Podsumowując, ambitny cel CTP Group, jakim jest podwojenie wielkości do 2030 r., świadczy o ciągłym rozwoju i sile sektora przemysłowego i logistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej. Wykwalifikowany kapitał ludzki regionu, połączone rynki, dywersyfikacja i ekspansja gospodarek, rosnąca konsumpcja krajowa oraz solidne fundamenty rynku nieruchomości są kluczowymi czynnikami napędzającymi ten wzrost. Ponieważ region nadal przyciąga coraz więcej inwestycji, możemy spodziewać się dalszego wzrostu w sektorze przemysłowym i logistycznym w nadchodzących latach.

Na podst. raportu CTP Group „CEE: A Business-Smart Region”

Firma transportowa 3CARGO zachęca do zapoznania się z innymi artykułami. Spedycja międzynarodowa – odkryj jej tajniki!

Siedziba firmy

ul. Świerkowicka 36
43-502 Czechowice-Dziedzice
POLSKA

+48 32 780 1111

+48 537 400 651

office@3cargo.com

Polityka prywatnościKlauzula informacyjna

Pozostańmy w kontakcie

Dołącz do środowiska ludzi z pasją! Śledź nasze kanały w mediach społecznościowych, dziel się swoimi opiniami i bądź na bieżąco z najświeższymi informacjami oraz ciekawostkami z branży TSL.Copyright © 3 CARGO 2017 | Realizacja: Grabowski Sound & Image