Pakiet Mobilności

25 sierpnia 2020by 3CARGO
pakiet-mobilności-1280x815.jpg
20-go sierpnia w życie weszły pierwsze założenia przyjętego w lipcu przez Parlament Europejski Pakietu Mobilności. Nowe przepisy będą wchodzić w życie etapami do 2026 roku, by dać przedsiębiorcom czas na dostosowanie się do zmian. Co czeka firmy transportowe?

 

Zmiany, które w ciągu najbliższych 6 lat będą wprowadzane stopniowo, dotyczą:
• Obowiązkowych odpoczynków kierowców
• Powrotu kierowcy do bazy
• Wydłużenia czasu prowadzenia pojazdu
• Kabotażu
• Zasad delegowania kierowców
• Licencji i tachografów dla przewoźników z flotą od 2,5t do 3,5t w transporcie międzynarodowym
• Wymiany tachografów

1. Obowiązkowe odpoczynki kierowców.
Od 20-go sierpnia obowiązują nowe regulacje dotyczące czasu pracy i odpoczynku kierowców zawodowych. Ich celem jest ochrona warunków pracy kierowców, poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz zapobieganie nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z nowymi przepisami:

 • każdy odpoczynek trwający dłużej niż 45 godzin kierowca musi odbyć poza kabiną, w miejscu posiadającym odpowiednie zaplecze sanitarne, zapewniającym bezpieczeństwo oraz spełniającym określone normy.
 • kierowca międzynarodowy może odbyć dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku pod rząd, o ile spełni następujące warunki: a) oba odpoczynki tygodniowe skrócone zostają wykorzystane za granicą, b) w każdych czterech tygodniach kalendarzowych mają zostać zrealizowane przynajmniej dwa odpoczynki tygodniowe regularne i dwa odpoczynki tygodniowe skrócone, c) po wykorzystaniu przez kierowcę dwóch tygodniowych skróconych odpoczynków pod rząd, kolejnym będzie odpoczynek tygodniowy regularny, wraz z należnymi rekompensatami. Taki odpoczynek będzie musiał odbyć się obowiązkowo w siedzibie firmy, w kraju, w którym jest zarejestrowana lub w miejscu zamieszkania kierowcy. Powrót kierowcy do kraju będzie wymagał udokumentowania.
 • skrócony tygodniowy odpoczynek kierowca może odebrać najpóźniej po zakończeniu sześciu okresów 24- godzinnych, które liczy się od końca poprzedniego tygodniowego regularnego okresu odpoczynku.
 • kierowca musi jednorazowo odebrać pozostałą część skróconego tygodniowego okresu odpoczynku. Rekompensata jest odbierana przed upływem trzeciego tygodnia pracy, następującego bezpośrednio po tygodniu, w którym odbył się skrócony tygodniowy odpoczynek.
 • kierowca wykorzystujący regularny dzienny lub skrócony tygodniowy okres odpoczynku na promie lub w pociągu, może ten okres przerwać dwukrotnie innymi czynnościami zawodowymi, trwającymi łącznie nie dłużej niż godzinę. Podczas odpoczynku musi mieć do dyspozycji kabinę sypialną, koję lub kuszetkę.

2. Powrót kierowcy do bazy.
Pakiet Mobilności nakłada na przewoźnika obowiązek organizowania pracy kierowców w taki sposób, aby mieli oni możliwość powrotu do centrum operacyjnego (bazy) w celu wykorzystania wymaganych odpowiednich odpoczynków. Kierowca w każdych 4 tygodniach kalendarzowych (pn.-nd.) będzie zobligowany rozpocząć odpoczynek 45-godzinny w miejscu zamieszkania lub centrum operacyjnym firmy. W przypadku wykorzystania w trasie dwóch odpoczynków tygodniowych skróconych pod rząd, kierowca będzie musiał wrócić przed kolejnym wymaganym odpoczynkiem tygodniowym, w tym przypadku już regularnym.

3. Wydłużenie czasu prowadzenia pojazdu.
Zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 20-go sierpnia, kierowca może przekroczyć dzienny lub tygodniowy czas prowadzenia pojazdu maksymalnie o godzinę, celem dotarcia do bazy lub miejsca zamieszkania i wykorzystania tygodniowego regularnego i skróconego okresu odpoczynku. Dodatkowa godzina jazdy nie może zagrażać bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Kierowca będzie mógł również wydłużyć jazdę o dwie godziny, pod warunkiem, że bezpośrednio przed rozpoczęciem dodatkowego czasu pracy uda się na 30-minutową przerwę.

4. Kabotaż.
Po wejściu w życie zapisów Pakietu Mobilności dotyczących kabotażu (2022) przewoźnik będzie mógł wykonywać maksymalnie trzy kabotaże w ciągu kolejnych siedmiu dni kalendarzowych jak dotychczas, jednak planowane jest dodatkowe obostrzenie – tak zwane zamrożenie pojazdu (cooling off), które będzie miało na celu wstrzymanie wykonywania operacji kabotażowych tym samym pojazdem w tym samym państwie członkowskim na okres 4 dni.

5. Zasady dotyczące delegowania kierowców w transporcie międzynarodowym.
Początkiem 2022 roku w życie wejdą przepisy związane z delegowaniem kierowców, które będą miały zastosowanie do kabotażu oraz transportów międzynarodowych. Zmienią się także zasady zgłaszania i rozliczania płacy kierowców delegowanych. Zwolnienie z zasad delegowania przewidziane jest dla kierowców, którzy wykonują:

 • przewozy bilateralne
 • przewozy tranzytowe
 • przewozy kombinowane (jeśli wykonywane są w ramach transportu bilateralnego)
 • przewozy typu cross trade (zwolnienie obejmuje 1 operację doładunku lub rozładunku lub 2 operacje doładunku lub rozładunku w drodze powrotnej, pod warunkiem, że odbywają się one w trakcie trwania przewozu bilateralnego. Zwolnienie obowiązuje przy obowiązku ręcznego notowania momentu przekraczania granicy).

6. Powrót pojazdu do kraju.
Począwszy od 2022 roku przewozy będą musiały być organizowane w taki sposób, by mógł zostać spełniony obowiązek powrotu pojazdu do jednej z baz operacyjnych w kraju siedziby przewoźnika co najmniej raz w ciągu 8 tygodni od daty opuszczenia przez pojazd kraju.

7. Licencje i tachografy dla przewoźników z flotą od 2,5 t do 3,5 t w transporcie międzynarodowym.
Bardzo istotną zmianą, którą w 2022 roku wprowadzi Pakiet Mobilności, są nowe obowiązki dla przewoźników zarządzających flotą pojazdów poniżej 3,5 t. Należą do nich:

 • konieczność uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika
 • konieczność uzyskania licencji wspólnotowej
 • konieczność wykazania zdolności finansowej na wymaganym poziomie, tj. 1,8 tys. euro na pierwszy pojazd we flocie oraz po 900 euro na każdy kolejny.

8. Wymiana tachografów.
Pakiet Mobilności wprowadza szereg zmian w stosowaniu tachografów. Do 21 sierpnia 2021 r. KE ma przyjąć akty wykonawcze, które m.in. umożliwią rozszerzenie zakresu rejestrowanych przez tachograf danych. Urządzenia, które spełniać będą nowe wymagania, w tym dodatkowe funkcjonalności umożliwiające zdalną pracę organów kontroli, nazywane są inteligentnymi tachografami II generacji. Jeżeli przepisy zostaną przyjęte w terminie, harmonogram wymiany tachografów będzie wyglądał następująco:

 • obowiązkowa wymiana tachografów analogowych i cyfrowych na smart tachografy II generacji – grudzień 2024 r.
 • obowiązek przechowywania i okazywania do kontroli danych z tachografu z danego
  dnia i poprzedzających go 56 dni – grudzień 2024 r.
 • obowiązkowa wymiana smart tachografów I generacji na smart tachografy II generacji – wrzesień 2025 r.
 • obowiązkowe stosowanie tachografów i rejestracja czasu pracy oraz odpoczynków kierowców aut do 3,5 t w transporcie międzynarodowym – lipiec 2026 r.

Jak podkreślają twórcy, głównym celem Pakietu Mobilności jest poprawa warunków pracy kierowców w UE, jednak głosów krytyki nie brakuje. Przedstawiciele Państw oraz środowisk przeciwnych zapisom Pakietu Mobilności (w tym Polska) od samego początku prac nad Pakietem zgłaszali liczne uwagi i zastrzeżenia, wśród których najistotniejsze dotyczyły negatywnego wpływu na sytuację firm transportowych i konkurencyjność unijnej gospodarki, brak jasności przepisów oraz ich szkodliwość dla Zielonego Ładu. Przeciwnicy Pakietu Mobilności nie wykluczają zaskarżenia przepisów do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

Opracowane na podst. poradnika
„Pakiet Mobilności”
Transcash Kancelaria Prawna


Siedziba firmy

ul. Świerkowicka 36
43-502 Czechowice-Dziedzice
POLSKA

+48 32 780 1111

+48 537 400 651

office@3cargo.com

Polityka prywatnościKlauzula informacyjna

Pozostańmy w kontakcie

Dołącz do środowiska ludzi z pasją! Śledź nasze kanały w mediach społecznościowych, dziel się swoimi opiniami i bądź na bieżąco z najświeższymi informacjami oraz ciekawostkami z branży TSL.Copyright © 3 CARGO 2017 | Realizacja: Grabowski Sound & Image