transport międzynarodowy
Seria publikacji EKSPERT 3CARGO RADZI to cykl autorski, oparty o wiedzę osób bezpośrednio związanych z nami – zachęcamy do lektury. Pytania tematyczne można przesyłać na ekspert@3cargo.com

SPIS TREŚCI:


JEDZIESZ NA MIĘDZYNARODOWE TARGI? POMYŚL O KARNECIE ATA.

Ekspansję na nowe rynki powinno uprzedzać rozpoznanie tamtejszych realiów, nawiązanie relacji z kontrahentami i zapoznanie ich ze swoim produktem. Jak przewieźć próbki swoich towarów do krajów trzecich unikając skomplikowanych i czasochłonnych procedur celnych? O tym rozmawiamy z Agnieszką Paplą-Bartoszek, Spedytorem Międzynarodowym i Specjalistą ds. Karnetów ATA w 3CARGO.

3CARGO: Agnieszko, załóżmy, że jestem przedsiębiorcą i jadę na targi branżowe do Turcji. Chcę zabrać ze sobą próbki swoich produktów, by zaprezentować je potencjalnym kontrahentom. Czy muszę dokonywać odprawy celnej?

Agnieszka Papla-Bartoszek: Generalna zasada jest taka, że wszystkie towary wywożone poza obszar Unii Celnej powinny zostać zgłoszone do Urzędu Celnego. Natomiast w przypadku towarów wywożonych w celach wystawienniczych przedsiębiorcy mają do dyspozycji narzędzie pozwalające im wyeliminować zawiłe procedury celne. Tym narzędziem jest dokument odprawy czasowej, czyli tak zwany karnet ATA. Karnet ATA pozwala na czasowy przywóz do krajów trzecich towarów stanowiących próbki i wzory handlowe, towary przeznaczone na targi i różnego rodzaju wystawy, w tym także same elementy stoisk, ich wystrój, oraz elementy wyposażenia zawodowego. Takimi elementami mogą być np. sprzęt filmowy, aparatura badawcza czy też sprzęt i narzędzia budowlane. Oczywiście towary te można poddać zwykłej procedurze wywozu poza obszar Unii Celnej, ale jest to czasochłonne i wiąże się z kosztami. Z kolei wywożąc towary na karnecie ATA nie trzeba wypełniać dokumentu SAD, deklaracji celnych oraz składać depozytów na przekraczanych granicach.

3C: Kto może się ubiegać się o karnet ATA i gdzie należy załatwić formalności?

APB: Wniosek o karnet ATA może złożyć każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym także instytucje kulturalne, organizacje pożytku publicznego itp. Wydawaniem karnetów ATA w krajach zrzeszonych w systemie karnetów ATA zajmują się krajowe Izby Gospodarcze. W przypadku Polski jest to Krajowa Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie.

3C: Wspominałaś o krajach zrzeszonych w Systemie Karnetów ATA. Jakie to kraje?

APB: Lista jest długa, bo obejmuje aż 78 krajów z całego świata. Warto tu wymienić chociażby wspomnianą już Turcję, Rosję, Chiny czy niektóre państwa bałkańskie, jak Serbia, Macedonia, Albania i Czarnogóra. Karnetów ATA nie stosuje się natomiast w transporcie towarów w ramach Unii Europejskiej.

Składanie wniosku o karnet ATA

3C: No dobrze, a wracając do naszego przykładu. Jadę na targi do Turcji, wiozę ze sobą towary przeznaczone na ekspozycję oraz sprzęt potrzebny do przygotowania i wyposażenia mojego stoiska. Wiem już, że mogę skorzystać z karnetu ATA i wiem, gdzie złożyć wniosek. Co muszę dołączyć do tego wniosku?

ABP: Do wniosku o karnet ATA w liczbie dwóch egzemplarzy należy dołączyć dokumenty rejestrowe firmy oraz dokonać opłaty rejestracyjnej za karnet w wysokości 580 zł. Do tego trzeba doliczyć zabezpieczenie w wysokości 10-20% wartości towaru, przy towarach wartych powyżej 40 tyś. EUR, którego KIG może zażądać jako nasz gwarant. Oczywiście formalności najszybciej i najsprawniej załatwi osobista wizyta w Krajowej Izbie Gospodarczej, natomiast istnieje także możliwość wnioskowania i rejestracji karnetu ATA na odległość. Wypełniając wniosek musimy znać szczegółową listę towarów, które będą wywożone i lista ta musi być identyczna z listą pozycji, które zostaną zamieszczone w karnecie ATA. Każda dobra firma spedycyjna, która będzie wykonywać transport, może pomóc przedsiębiorcy w załatwianiu formalności.

3C: Jak wygląda taki karnet ATA?

APB: Karnet składa się z zielonej okładki i kart w kolorach białym, niebieskim i żółtym. Organy celne na każdym etapie transportu wypełniają odpowiednie karty, przy czym sztywne karty zostają w karnecie, a miękkie karty są odrywane i pozostają w danych urzędach. Karnet ATA należy zwrócić do Krajowej Izby Gospodarczej po jego wykorzystaniu lub natychmiast po upływie jego ważności, bowiem karty z pieczęciami urzędów celnych stanowią dowód w razie wystąpienia organów celnych kraju przywozu z reklamacją.

3C: A czy taki karnet można wykorzystać ponownie, jeżeli jego termin ważności jeszcze nie upłynął?

APB: Oczywiście. Możemy wywieźć towary na tym samym karnecie ATA do kolejnego kraju lub krajów wielokrotnie, pod warunkiem, że lista towarów nie ulegnie zmianie. To muszą być dokładnie te same towary. Z tym, że do każdego kolejnego wyjazdu z UE będzie nam potrzebny nowy komplet kart, a ich koszt to ¼ kosztu karnetu.

3C: A czy ważność karnetu ATA można przedłużyć?

APB: Takiej możliwości nie ma, ale w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się jednorazowe zastąpienie karnetu tracącego ważność nowym karnetem wydawanym na kolejnych 12 miesięcy.

Karnet ATA – o czym należy pamiętać?

3C: O czym jeszcze przedsiębiorcy wysyłający towary na karnecie ATA powinni pamiętać?

APB: Pamiętać należy o obowiązkach, jakie spoczywają na posiadaczu karnetu ATA. Przede wszystkim posiadacz musi dopilnować, aby karnet był przedkładany we wszystkich urzędach celnych – w Polsce, krajach tranzytowych i w kraju przeznaczenia w celu naniesienia odpowiednich adnotacji celnych. Te adnotacje są niezbędne, by poprawnie zamknąć odprawę czasową. Nawet, gdy przedsiębiorca zleca transport towaru firmie spedycyjnej, to i tak nie zwalnia go to, jako posiadacza karnetu ATA, od odpowiedzialności za skutki niedopełnienia formalności celnych, i tego trzeba być świadomym. Trzeba też pamiętać o tym, że choć karnet jest ważny przez 12 miesięcy od daty wydania, należy przestrzegać terminu powrotnego wywozu wyznaczonego przez urząd celny. Jeżeli towary wracają do kraju wywozu po tym terminie, to pomimo ważności karnetu trzeba będzie uiścić opłaty celne.

3C: Czy możesz nam powiedzieć, tak z doświadczenia, z jakimi sytuacjami najczęściej spotykasz się w swojej codziennej pracy, jeżeli chodzi o realizację transportów na karnecie ATA?

APB: Transporty na karnecie ATA przebiegają z reguły bezproblemowo, zdarzają się jednak utrudnienia wynikające z braku wiedzy i doświadczenia posiadaczy karnetu. Przedsiębiorcy niestety często zapominają np. o tym, że lista towarów wpisanych w karnecie ATA musi być bardzo szczegółowa. Jeżeli przykładowo wywozimy za granicę sprzęt, który będzie służył budowie nowej linii produkcyjnej, to w karnecie należy wyszczególnić każdy element tego sprzętu. Powiedzmy, że wywozimy wózek widłowy, którego jednym z elementów wyposażenia jest gaśnica samochodowa. Gaśnicę także należy wpisać na listę towarów, a jeżeli wózek będzie wracał do Polski na karnecie ATA bez gaśnicy, to możemy liczyć na poważne utrudnienia, bowiem drugą rzeczą, o której przedsiębiorcy często zapominają, jest fakt, że towary muszą wrócić do Polski w stanie niezmienionym, tzn. lista nie może ulec zmianie, nie może niczego z tej listy zabraknąć. To jeden z powodów, dla których na karnecie ATA nie można przewozić towarów spożywczych, przeznaczonych do sprzedaży, przetworzenia, modernizacji lub naprawy. Nie powinniśmy przewozić na karnecie ATA towarów, które mamy zamiar sprzedać bądź rozdać. Jeżeli taka sytuacja nastąpi, jesteśmy zobowiązani do uiszczenia wszystkich należności celno-podatkowych związanych z wywozem i dystrybucją towaru w krajach trzecich.

Transport międzynarodowy z karnetem ATA

3C: Jakie towary mogą być przewożone na karnecie ATA?

ABP: Jak już wspomniałam, karnet ATA stosowany jest do czasowego przywozu na teren państw trzecich sprzętów stanowiących wyposażenie zawodowe, towarów wywożonych w celu rozpoznania rynku czy zademonstrowania swoich wyrobów, a także towarów przeznaczonych na targi i wystawy. Na karnecie mogą podróżować chociażby takie towary, jak antyki, dzieła sztuki, artykuły kolekcjonerskie, sprzęty audiowizualne, wyroby dekoracyjne, a nawet pojazdy mechaniczne. Nie tak dawno np. przewoziliśmy na karnecie ATA budowle z klocków, które jechały na wystawę. Lista jest długa, wszystko zależy tak naprawdę od branży i celu, w jakim towar jest wywożony.

3C: Agnieszko, dziękuję za rozmowę i za poświęcony czas.

Firma transportowa 3CARGO zachęca do zapoznania się z innymi artykułami. Spedycja międzynarodowa – odkryj jej tajniki!
< Wróć do wpisów