Optymistyczne dane z GUS – w pierwszym kwartale 2019 roku eksport polskich towarów wzrósł o 4,4 % (do poziomu 56,6 mld EUR), a polski import o 2,2 % (do poziomu 56,9 %). Deficyt obrotów handlowych zmniejszył się o ok. 1,1 mld EUR.

W okresie od stycznia do marca 2019 dynamicznie wzrósł eksport polskich produktów do Wielkiej Brytanii (o 9,8% – 330 mln EUR), Francji (o 8,1% – 260 mln EUR) oraz Austrii (o 20,8% – 220 mln EUR). W przypadku krajów pozaunijnych, sprzedaż dynamicznie rosła m. in. do USA (o 13,2% – 200 mln EUR), Kanady (o 25,7% – 86 mln EUR), Norwegii (o 13,6% – 70 mln EUR) oraz RPA (o 15,7% – 20 mln EUR). Rosła także polska sprzedaż do pozostałych rynków słabiej rozwiniętych (spoza WNP), w tym do Chin (o ok. 31,3% – 130 mln EUR), Meksyku (o ok. 22,3% – 30 mln EUR), Zjednoczonych Emiratów Arabskich (o 48,1% – 50 mln EUR) oraz Egiptu (o 88,2% – 50 mln EUR).

Biorąc pod uwagę strukturę przedmiotową naszego eksportu, w pierwszym kwartale 2019 najbardziej znaczący wzrost zanotowano w sprzedaży: kotłów, maszyn i urządzeń mechanicznych oraz ich części (o 5,8% – 423 mln EUR), maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich części i akcesoriów (o 8,9% – 400 mln EUR), pojazdów oraz ich części i akcesoriów (o 4% – 260 mln EUR) oraz miedzi i wyrobów z miedzi (o 33,1% – 220 mln EUR).

polski eksport 2019
Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Departament / Analiz Gospodarczych
MPiT przewiduje dalszy wzrost

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ocenia, że pomimo słabszej koniunktury u głównych partnerów handlowych Polski, nasze obroty towarowe pozostaną w 2019 r. na ścieżce wzrostu, a polskie przedsiębiorstwa pozostaną stosunkowo odporne na pogarszające się uwarunkowania zewnętrzne i dużą niepewność na arenie międzynarodowej. Zdaniem ekspertów ministerstwa, to zasługa coraz wyższej jakości polskich towarów, które jednocześnie pozostają konkurencyjne cenowo.

Koniunktura gospodarcza oczami przedsiębiorców

Zarówno w marcu, jak i w kwietniu tego roku polscy przedsiębiorcy z sektora przetwórstwa przemysłowego oraz handlu detalicznego pozytywnie ocenili koniunkturę gospodarczą w naszym kraju. Oceny bieżącego portfela zamówień są optymistyczne, a diagnozy bieżącej produkcji – bardziej korzystne niż w poprzednich czterech miesiącach. Przedsiębiorcy pozytywnie oceniają aktualną sytuację finansową firm, planują zwiększanie zatrudnienia i spodziewają się wzrostu cen sprzedaży wyrobów. Z kolei do głównych barier ograniczających działalność w kwietniu przedsiębiorcy zaliczają koszty zatrudnienia, wysokie obciążenia na rzecz budżetu i niedobór wykwalifikowanych pracowników.

< Wróć do wpisów