Zapowiadany w grudniu 2019 roku pilotaż projektu e-CMR wystartował. W jego ramach testowany jest prototyp cyfrowego ekosystemu, który umożliwi międzynarodową elektroniczną wymianę danych dotyczących elektronicznych listów przewozowych pomiędzy Estonią, Łotwą, Litwą i Polską.

O tym, że Polska podpisała protokół dodatkowy do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) dotyczący elektronicznego listu przewozowego oraz o płynących z tego tytułu korzyściach pisaliśmy już w zeszłym roku (czytaj tutaj). Był to bez wątpienia kamień milowy na drodze ku cyfryzacji transportu, jednak samo przystąpienie Polski do protokołu w dniu 11 września 2019 nie było wystarczającym czynnikiem pozwalającym na stosowanie e-CMR w praktyce. Niezbędnym elementem było wspólne wdrożenie przez Państwa w ramach realizacji Konwencji systemu funkcjonowania listu e-CMR oraz ustalenie zakresu niezbędnych procedur i obowiązków poszczególnych podmiotów.

Grupa projektowa e-CMR

Między innymi w tym celu w grudniu 2019 roku w Tallinie spotkała się grupa projektowa DIGINNO-Proto e-CMR z Estonii, Łotwy, Litwy i Polski. Podczas spotkania podjęte zostały pierwsze kroki w kierunku stworzenia specyfikacji technicznej prototypu e-CMR do stworzenia pilatożowego cyfrowego korytarza transportowego z Estonii do Polski. Nasz kraj na spotkaniu reprezentowała Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji w partnerstwie z Polskim Instytutem Transportu Drogowego.

W dniu 15 kwietnia Estońskie Ministerstwo Gospodarki i Komunikacji podpisało umowę na stworzenie prototypu e-CMR z litewską firmą FITEK EDI, znaną z rozwiązań w zakresie e-fakturowania i cyfryzacji obiegu dokumentów. „Wiele wskazuje na to, że mamy szansę wdrożyć w życie gotowe i akceptowalne na poziomie międzynarodowym rozwiązania w przeciągu najbliższych miesięcy i już nie powoli, a błyskawicznie będziemy porzucać papierowe druki, które po 50 latach pracy powinny udać się na zasłużoną emeryturę” – skomentował w kwietniu Marcin Wolak, prezes Polskiego Instytutu Transportu Drogowego, który wraz z ekspertami od momentu włączenia się w prace przy projekcie rekomendował stworzenie rozwiązania w oparciu o technologię DLT/Blockchain. Technologia ta może pozwolić na bezpieczną wymianę danych pomiędzy krajami oraz prywatnymi firmami.

Program pilotażowy e-CMR

Program pilotażowy cyfrowego szlaku handlowego pomiędzy Estonią i Polską oficjalnie rozpoczął się 27 sierpnia 2020 roku. W trakcie pilotażu estoński Urząd Podatkowo-Celny oraz Policja i Straż Graniczna próbowały wykorzystać informacje o przewozach w czasie rzeczywistym, aby w przyszłości ograniczyć papierkową robotę w branży logistycznej. Podczas testowania nie jest już konieczne zatrzymywanie pojazdu w celu sprawdzenia ładunku, wystarczy wpisanie numeru rejestracyjnego ciężarówki i przyczepy do systemu.

Z przyjemnością informujemy, że 3CARGO zostało zaproszone do udziału w kolejnej edycji pilotażu przez firmę Delamode Baltics. W dniu 8 września 2020 w naszym magazynie Centrum Obsługi Towarów Celnych w Czechowicach-Dziedzicach załadowany został towar do odbiorcy na Litwie. Przy tej okazji nakręcony został materiał filmowy obrazujący m.in. kontrolę na żywo dokonywaną przez Inspektorów Transportu Drogowego. Materiał ten ma zostać wykorzystany podczas Międzynarodowego Forum Innowacji w Transporcie, które odbędzie się 5 listopada na Litwie.

„Digitalizacja listów przewozowych jest rozwiązaniem korzystnym zarówno dla przedsiębiorstw, jak i organów kontrolnych – powiedziała goszcząca w siedzibie 3CARGO wraz z ekipą filmowców Solomiia Gavrylechko, Business Development Manager w biorącej udział w projekcie agencji Bunasta. – Wdrożenie systemu do obsługi e-CMR oznacza dla operatorów oszczędność czasu i pieniędzy, oraz wydajniejszą pracę. Informacje dotyczące transportu wystarczy zarejestrować raz, a następnie udostępnić drogą elektroniczną odpowiednim organom lub partnerom biznesowym. Co więcej, rozwiązanie to daje organom kontrolnym możliwość wykonywania swoich obowiązków szybciej, wygodniej i, co najważniejsze, zdalnie.”

DIGINNO-Proto zrzesza partnerów zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego z Estonii, Łotwy, Litwy i Polski, i jest finansowany przez Nordycką Radę Ministrów. Końcowy produkt projektu będzie dostępny jako bezpłatne oprogramowanie dla wszystkich zainteresowanych stron.

< Wróć do wpisów