transport turcja

Światowa gospodarka przeżywa największy kryzys energetyczny od lat 70. Inflacja wzrasta do poziomów nienotowanych od wielu dziesięcioleci i obniża wzrost gospodarczy na całym świecie. Sprawdziliśmy, jakie prognozy gospodarcze dla krajów będących naszymi kluczowymi kierunkami zawiera najnowszy raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

W nowej prognozie gospodarczej OECD Economic Outlook, Volume 2022 Issue 2 (November 2022) OECD przewiduje, że światowy wzrost spadnie do 2,2% w 2023 r. i powróci do stosunkowo skromnego wzrostu na poziomie 2,7% w 2024 r. Głównym motorem wzrostu w latach 2023-24 będzie Azja, podczas gdy Europa, Ameryka Północna i Ameryka Południowa odnotują bardzo niski wzrost.

Spis treści:
Inflacja dotyka cały świat

Rosnąca inflacja oraz spowolnienie wzrostu gospodarczego to ogromna cena, jaką globalna gospodarka płaci za agresywną wojnę Rosji. Choć wzrost cen był już zauważalny przez pandemię i związane z nią ograniczenia w łańcuchu dostaw, to inflacja gwałtownie wzrosła i stała się znacznie bardziej wszechobecna na całym świecie po inwazji Rosji na Ukrainę. W wyniku nieoczekiwanego wzrostu cen płace realne w wielu krajach spadają, co zmniejsza siłę nabywczą. Problem ten dotyka ludzi na całym świecie, dlatego też walka z inflacją musi być obecnie głównym priorytetem politycznym.

Ważne zadanie rządzących

Przywódcy polityczni oraz partie rządzące na całym świecie stoją w obliczu konieczności podejmowania odważnych działań politycznych, aby stawić czoła trudnym czasom. Oprócz polityki monetarnej i fiskalnej nadszedł czas, aby rządy powróciły do ​​polityki strukturalnej, aby zająć się niektórymi z najbardziej palących problemów. Konieczne jest inwestowanie w bezpieczeństwo energetyczne i dywersyfikację dostaw energii. Rządy muszą także utrzymywać otwarte rynki i płynność handlu międzynarodowego, co wzmocni presję konkurencyjną i pomoże złagodzić ograniczenia w dostawach.

Sytuacja gospodarcza w poszczególnych krajach

Bułgaria

OECD przewiduje, że wzrost PKB Bułgarii spowolni do 1,7% w 2023 r., a następnie odbije do 3,1% w 2024 r., wspierany inwestycjami z funduszy UE. Negatywnie na eksport wpłynie pogarszająca się sytuacja makroekonomiczna w Europie, a wysokie ceny energii i rosnące stopy procentowe odbiją się na konsumpcji. Inflacja będzie powoli spadać w warunkach stabilizacji cen energii i ograniczonej aktywności gospodarczej. Dostawy energii są zabezpieczone dzięki niskiej zależności Bułgarii od gazu, nowemu gazociągowi oraz pozycji eksportera netto energii elektrycznej. Zakłada się, że Bułgaria wejdzie do strefy euro na początku 2024 r.

Transport do Bułgarii

Importujesz bądź eksportujesz towary do Bułgarii? Sprawdź możliwości naszej regularnej linii drobnicowej BULL.

Polska

OECD przewiduje, że wzrost realnego PKB Polski spowolni do 0,9% w 2023 r. z powodu wyższych cen energii w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę, słabszego popytu wewnętrznego i pogarszających się warunków zewnętrznych, po czym w 2024 r. wzrośnie do 2,4%. Szczyt inflacja powinna osiągnąć na początku 2023 r., ale prawdopodobnie pozostanie powyżej targetu do końca 2024 r.

Turcja

Wzrost PKB Turcji zmniejszy się z 5,3% w 2022 r. do około 3% w okresie objętym prognozą OECD. Przewiduje się, że inflacja spadnie, lecz pozostanie na poziomie powyżej 40%. Zmniejszy to siłę nabywczą gospodarstw domowych, a zwiększona niepewność powstrzyma inwestycje. Wzrost eksportu spowolni wraz ze słabnącym popytem zewnętrznym. Przewiduje się, że w 2023 r. stopa bezrobocia utrzyma się na poziomie powyżej 10%. Duże potrzeby w zakresie finansowania zewnętrznego i niskie bufory rezerw sprawiają, że gospodarka turecka jest bardzo podatna na wstrząsy.

Transport do Turcji

Importujesz bądź eksportujesz towary do Turcji? Sprawdź możliwości naszej regularnej linii drobnicowej RED.

Wielka Brytania

Po spadku o 0,4% w 2023 r. OECD przewiduje, że w 2024 r. PKB Wielkiej Brytanii wzrośnie o 0,2%. Inflacja cen konsumpcyjnych osiągnie szczytowy poziom (około 10%) pod koniec 2022 r. z powodu wysokich cen energii oraz utrzymujących się niedoborów siły roboczej i dostaw towarów. Następnie stopniowo spadnie do 2,7 % do końca 2024 r. Oczekuje się, że konsumpcja prywatna spowolni z powodu rosnących kosztów utrzymania, ale pomoże jej wzrost płacy minimalnej o 9,7% oraz zwykła podwyżka świadczeń socjalnych i emerytur w kwietniu 2023 r. Inwestycje publiczne mają przynieść odbicia w 2023 i 2024 r. w miarę zmniejszania się wąskich gardeł w dostawach, zgodnie z planami rządowymi. Oczekuje się, że stopa bezrobocia wzrośnie do 5% do końca 2024 roku.

Transport do Wielkiej Brytanii

Importujesz bądź eksportujesz towary do Wielkiej Brytanii? Sprawdź możliwości naszej regularnej linii drobnicowej JUKEJ.

Źródło: OECD

Firma transportowa 3CARGO zachęca do zapoznania się z innymi artykułami. Spedycja międzynarodowa – odkryj jej tajniki!
< Wróć do wpisów