Od 3 lutego tego roku wprowadzanie danych pojazdu do systemu HU-GO stanie się obowiązkowe. Cel to prawidłowe ustawienie klasy emisyjnej pojazdu oraz unowocześnienie przebiegu kontroli danych.

Możliwość wprowadzenia do systemu danych pojazdu, takich jak marka i model, rok produkcji, numer podwozia czy też skan dowodu rejestracyjnego, użytkownicy systemu mają już od grudnia 2018 roku. Początkiem lutego wprowadzenie tych informacji do systemu stanie się obowiązkiem wszystkich klientów dokonujących rejestracji swoich pojazdów o zagranicznych numerach rejestracyjnych lub modyfikujących dane pojazdu zarejestrowanego już wcześniej w systemie. Docelowo informacje te będzie musiał uzupełnić każdy użytkownik HU-GO.

Nowy obowiązek stanowi element kompleksowego programu rozwojowego, mającego na celu wychwycenie nieprawidłowo podanej klasy emisyjnej pojazdu, jak również rozwój kontroli i modernizację poboru opłaty drogowej. W ramach jego wdrażania nastąpi ujęcie klasy emisyjnej pojazdów ciężarowych w jednolitej i zweryfikowanej bazie danych, następnie wprowadzone zostanie automatyczne i elektroniczne ustawianie klas emisyjnych oraz ich kontroli, co będzie stanowić uzupełnienie dotychczasowych metod kontroli.

Obowiązek wprowadzania danych pojazdu w przypadku samochodów z zagranicznymi numerami rejestracyjnymi wynika z faktu, że nie funkcjonuje jeszcze w pełnym zakresie wzajemna wiarygodna wymiana danych rejestracyjnych pomiędzy centralnymi ewidencjami pojazdów drogowych poszczególnych państw.

Prawdopodobnie w drugiej połowie 2019 roku na Węgrzech mogą się rozpocząć intensywniejsze kontrole poprawności podanej klasy emisyjnej pojazdów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowo zadeklarowanej klasy emisyjnej, oprócz wymierzenia kary pieniężnej, system dokona automatycznej korekty, a w przypadku klientów, którzy nie dopełnili obowiązku wprowadzenia danych, nałoży na dany pojazd opłatę drogową przyporządkowaną do najgorszej klasy emisyjnej. Będzie ona obowiązywała do czasu, aż klient wprowadzi do systemu poprawne dane pojazdu.

Elektroniczny system pobierania opłaty drogowej HU-GO obejmuje wyznaczone odcinki węgierskiej sieci drogowej (autostrady, drogi szybkiego ruchu i drogi główne) o łącznej długości 6500 km. Wysokość opłaty drogowej jest proporcjonalna do przejechanej długości i zależy od rodzaju drogi, kategorii pojazdu i jego klasyfikacji ekologicznej.

Na podst. hu-go.hu

< Wróć do wpisów