transport międzynarodowy
Zakłócenia w globalnym łańcuchu dostaw spowodowane pandemią oraz wojną na Ukrainie sprawiły, że przedsiębiorcy na całym świecie szukają sposobu na jego skrócenie. Okazuje się, że w planach europejskich firm na skrócenie łańcucha dostaw znaczącą rolę ma szansę odegrać Polska.

Spis treści:

Nowy raport „Zmiana pokoleniowa w strategii zaopatrzenia: Globalne i europejskie głębokie zanurzenie się w near-sourcing, nearshoring i reshoring w świecie po pandemii” (A generational shift in sourcing strategy: A global and European deep dive into near-sourcing, nearshoring and reshoring in the post-pandemic world), który powstał w wyniku współpracy Reuters Events oraz A.P. Moller-Maersk, wskazuje wyraźnie kierunek, którym podąża światowy biznes. Aż 67% globalnych sprzedawców detalicznych oraz producentów twierdzi, że zakłócenia w globalnym łańcuchu dostaw wymusiły na nich zmianę miejsca, z którego pozyskują materiały i komponenty. Co więcej, 58% badanych, którzy zmienili źródło swojego zaopatrzenia, twierdzi, że dalsza relokacja pozostaje wysokim lub najwyższym priorytetem dla ich działalności.

Wśród najważniejszych powodów wprowadzania zmian w strategii zaopatrzenia badani najczęściej wymieniają: potrzebę zwiększenia elastyczności dostaw, graniczenie polegania na pojedynczym źródle dostaw, ograniczenie ryzyka w łańcuchu dostaw, potrzebę skrócenia czasu tranzytu, potrzebę zwiększenia kontroli nad operacjami.

Polska – atrakcyjna alternatywa

Okazuje się, że Polska jest najatrakcyjniejszym miejscem na świecie dla europejskich firm, które chcą zmienić partnerów sourcingowych. Zmiany lokalizacji produkcji w najbliższej przyszłości spodziewa się aż 30% ankietowanych firm europejskich, a zmiana ta jest planowana przede wszystkim w celu zmniejszenia ryzyka. Co więcej, 44% badanych firm europejskich uważa, że za ich obecną strategią zaopatrzenia stoi ważny priorytet w postaci idei zrównoważonego rozwoju.

Istnieje wyraźna tendencja do reshoringu (praktyka przenoszenia zdolności produkcyjnych organizacji na ten sam rynek, na którym produkt końcowy jest wykorzystywany lub sprzedawany), near-sourcingu (praktyka polegająca na pozyskiwaniu mocy produkcyjnych od strony trzeciej w pobliżu miejsca, w którym produkt końcowy jest wykorzystywany lub sprzedawany) oraz nearshoringu (praktyka przenoszenia zdolności produkcyjnej organizacji w pobliże miejsca, w którym produkt końcowy jest wykorzystywany lub sprzedawany). W zestawieniu krajów najczęściej wskazywanych w raporcie jako atrakcyjne miejsca w pobliżu lokalizacji zaopatrzenia ze względu na wysokiej jakości zdolności produkcyjne, pierwsze miejsce zajmuje Polska.

Kluczowe filary budujące pozycję Polski

Pozycja Polski jako atrakcyjnego miejsca dla przyciągania zagranicznych inwestycji w sektorze wytwórczym opiera się na trzech kluczowych filarach: sile roboczej, położeniu geograficznym oraz podstawowej infrastrukturze.

Wydajna siła robocza jest najważniejszym zasobem Polski, pozwalającym jej zdobyć i utrzymać wysoką pozycję wśród europejskich potęg produkcyjnych. Charakteryzują ją konkurencyjne stawki płacowe (40% średniej płacy w UE), budowana od pokoleń wiedza na temat produkcji przemysłowej oraz dobry poziom wydajności pracy, który konsekwentnie rósł w ciągu ostatnich 30 lat. Do tego należy dodać wieloletnią bazę przemysłową, szczególnie w przemyśle ciężkim i chemicznym.

Lokalizacja w centralnej części Europy to kolejny ogromny atut naszego kraju oraz ogromny impuls do rozwoju i wzrostu produktywności. Dzięki takiej lokalizacji (w promieniu 2000 km oraz we wspólnym obszarze gospodarczym z 11 z 20 najbardziej konkurencyjnych gospodarek produkcyjnych na świecie według indeksu UNIDO) Polska może konkurować pod względem całkowitych kosztów produkcji i dostawy towarów (łącznie z transportem, obsługą administracyjną, cłami i akcyzą) nawet z Chinami. Ponadto Polska leży również w kolejowym korytarzu transportowym na Daleki Wschód, który ma znaczny potencjał długoterminowy.

Dogodna lokalizacja musi iść w parze z dobrą infrastrukturą. W tym zakresie Polska także nieźle sobie radzi. Choć pod względem infrastruktury morskiej i lotniczej pozostajemy nieco w tyle, to wskaźniki powierzchni drogowej, kolejowej i przemysłowej prezentują się całkiem dobrze. Polska zajmuje 12. miejsce pod względem ilości towarów przewożonych koleją w milionach tonokilometrów i jest 4. krajem pod względem ilości towarów przewożonych drogowo w całej UE. W przypadku powierzchni przemysłowej Polska odnotowała masową ekspansję, która odzwierciedla ogólny popyt. JLL podaje, że zasoby magazynowe naszego kraju wzrosły o prawie 150% od 2016 roku do trzeciego kwartału 2022 roku. Oznacza to, że w Polsce istnieją znaczne zasoby nowoczesnych powierzchni magazynowych i fabrycznych.

Perspektywy dla Polski

Jak podkreśla Reuters Events, Polska już teraz postrzegana jest jako atrakcyjne miejsce dla produkcji, szczególnie w czasach, gdy firmy dokonują analizy i reorganizacji swoich łańcuchów dostaw celem ich skrócenia. Bazę dla tej silnej pozycji Polski tworzą: konkurencyjność kosztowa oraz bliskość do rynku europejskiego (w szczególności bliskie sąsiedztwo z potęgą gospodarczą, jaką są Niemcy). Jednak by ten kierunek rozwoju mógł być kontynuowany, istnieje potrzeba przyjęcia wysoko wykwalifikowanych, zaawansowanych technologicznie produkcji oraz zwiększenia produktywności na pracownika. Tego typu inwestycje sprawią, że Polska będzie w stanie w pełni wykorzystać obecny potencjał rozwoju. Zdaniem specjalistów jest to szansa porównywalna z przystąpieniem Polski do struktur Unii Europejskiej, żal byłoby jej nie wykorzystać.

Źródło: Reuters Events

Firma transportowa 3CARGO zachęca do zapoznania się z innymi artykułami. Spedycja międzynarodowa – odkryj jej tajniki!
< Wróć do wpisów